Välkommen till Sportfiskarna Jönköpingsdistriktet!
Två medaljer till Distriktet vid Pimpel-SM i Falun/Borlänge. Silver till Kathrine Ohlsson i ÄDJ och brons till Astrid Persson i ÄDV. Båda tävlandes för Aneby. GRATTIS!!
Välkommen till vår webbsida

SM pimpel  16 – 17/3 – 2019

·         Distriktet har undersökt intresset för deltagande vid SM Pimpel 2019 i Luleå. Då intresset för deltagande bland kvalificerade varit svagt har distriktet beslutat att inte planera någon gemensam resa med boende för distriktets deltagare

Följande gäller:

1.       Är du intresserad av att åka på SM, kvalificerad eller reserv enligt 2018 års sammanställning av DM serie 2018 (finns på sportfiskarnajonkoping.se) meddela ditt intresse till Britt Bloom  via Mssenger elller tiil Mats Aronsson 0706059289 senast 20181220.

2.       Kolla själv upp boende och resa.

3.       Vi kommer att meddela er om ni får plats på SM senast 20181231.

 

Med vänlig hälsning

Mats och Britt         

TÄVLINGSKOMMITTÉN  


Distriktets tävlingsprogram för  2019 ligger nu under program

Jönköpingsdistriktets Telefonsvarare: 0736100818

 

     


Styrelsen

Övreraden från vänster: Per Johansson, Erik Albrechtsen, Göran Larsson och Joakim Palmér

Nedre raden från vänster: Tomas Stenvall, Björn Carlström och Mats Aronsson