Välkommen till Sportfiskarna Jönköpingsdistriktet!
ABBORRE
Välkommen till vår webbsida

INFORMATION PIMPEL DM

På grund av rådande pandemi och FHM:s rekommendationer har Jönköpingsdistriktets pimpelkommitté och styrelse beslutat att ställa in årets DM serie i pimpel 17/1, 24/1, 7/2 samt reservdag 14/2.

Om pandemi situationen förändras till det bättre och is finns så kommer pimpelkommittén att sträva efter att genomföra ett DM på reserv dag två den 21/2 – 2021.

Information om detta är möjligt lämnas på vår hemsida och Facebook i mitten av februari.

På uppdrag av

Sportfiskarna Jönköpings distrikts styrelse

Sportfiskarna Jönköpings distrikts Pimpelkommitté

Mats Aronsson, Distriktstävlingsledare 070 – 605 92 89