TÄVLINGSPROGRAM
Tävlingsprogram 2018


Tävlingsprogram 2018

Datum          Typ av Tävling                                       Arrangör                           Plats

7/1

DM 1 Pimpel

Höglandsfiskarna

 

Ej Klart

21/1

DM 2 Pimpel

Eksjö

 

Ej Klart

27/1

Kommunmästerskapsdag

 

Nässjö, Aneby, Eksjö

 

28/1

DM 3 Pimpel

FK Huskvarna

Jönköping SFK

Ej Klart

4/2

DM Mormyska

Björn Carlström

Göran Larsson

Ej Klart

10-11/2

SM Pimpel

Enskede SFK

Stäkets FK

Steningeviken Mälaren Stockholm

17/2

Smålandsmästerskap Pimpel

Jönköpingsdisktrikt

 

18/2

Reservdag DM Pimpel

 

 

25/2

Tallin Fiske

Tenhult SFK

Rogbergasjön

Välgörenhetstävling

7/3

Årsmöte Sportfiskarnas Jönköpings distrikt

Jönköping SFK:s Klubblokal 19.00

 

30/3

Sportfiskemässa i

Nässjö Sporthall

Höglandsfiskarna

 

13/5

Ändrat

Datum

DM 1 Internationellt Mete

 

Forserum SFK

Munksjön

26/5

Ändrat 

Datum

DM 2 Internationellt Mete

 

Höglandsfiskarna

Munksjön

19/5

ändrat 

Datum

Gäddfiske

 

Info kommer

10/5

Kommunmästerskapsdag

Traditionellt Mete

 

 

20/5

 

DM  Traditionellt Mete

Forserum SFK

 

Hubbestad ,Rolstorpassjön,Osingssjön

Startplats.Rolstorpassjön Badplats västra sidan

27/5

DM Serie TRAD

Kommitté

Vrigstadån

Start 3km söder om Sunnerby

 

3/6

DM Serie TRAD

Kommitté

Fågelforsdammen

Startplats södra delen fågelforsdammen

 

xx/6

Smålandsmästerskap Traditionellt Mete

Kronoberg

Ej Klart

15-16/6

Göshajk för distriktets ungdomar

Distriktets ungdomskommitté´

Ryssbysjön

12/8

036 abborren

 

Info kommer

xx/8

SM Traditionellt

 

 

19//8

DM 3 Internationellt Mete

 

Wallin

Svartån

16/9

DM 4 Internationellt Mete

Eksjö FK

Kvarnarpssjön

23/9

DM Aborrefiske

Per Johansson

Björn Carlström

Algunnen

30/9

Lag DM Internationellt Mete

 

 

3/10

Tävlingsmöte 2018

Jönköping SFK:s klubblokal 19.00

 

Startavgifter

STARTAVGIFTER 2018

 

KLASS

PIMPEL

METE

INT.METE

INT.METE LAG

KUST

HAV

LAG

HERR SENIOR

100:-

100:-

150:-

600:-

100:-

100:-

100:-

Y HERR VETERAN

100:-

100:-

 

 

100:-

100:-

100:-

Ä HERR VETERAN

100:-

100:-

 

 

100:-

100:-

100:-

DAM SENIOR

100:-

100:-

 

 

100:-

100:-

100:-

Y DAM VETERAN

100:-

100:-

 

 

100:-

100:-

100:-

Ä DAM VETERAN

100:-

100:-

 

 

100:-

100:-

100:-

Ä HERR JUNIOR

50:-

50:-

50:-

100:-

50:-

50:-

100:-

Y HERR JUNIOR

50:-

50:-

50:-

100:-

50:-

50:-

100:-

Ä DAM JUNIOR

50:-

50:-

 

 

50:-

50:-

100:-

Y DAM JUNIOR

50:-

50:-

 

 

50:-

50:-

100:-

KNATTE

20:-

20:-

 

 

 

 

100:-

 
Sanktioneringsavgifter 2018

 

                                                    Till Förbund              Till Distrikt

1:a  DM:                                      10:-                             0:-

Övriga DM:                                  5:-                             0:-            

Kommunmästerskap:                   5:-                             0:-

Smålandsmästerskap:                  5:-                             0:-

 

Förbundet:    Sportfiskarna                     Plusgiro: 45 07 14 –1 Bankgiro: 166 – 1222

 

                                                                                      

 

 

Sanktionering och arrangörs info

TÄVLINGSARRANGÖR 2017

 

Som arrangör bör Ni studera gällande Regler i ”Tävlingsarrangör” och Sportfiskarnas Tävlingsregler.

 

REGLER OCH FÖRTYDLIGANDEN FÖR JKPG:S DISTR.

 

·       Pulka eller kärra får användas

·       Telefon får användas under tävling

·       Startkort SKALL lämnas in av ALLA deltagare

·       MedlemsNR skall fyllas i på startkortet

·       Medlemskort skall visas när man löser startavgift

·       Startplatsen skall vara bemannad under hela tävlingen med telefon och förbandslåda

·       All fångad fisk skall avlivas och tas med in från isen, alternativt återutsättas levande i hålet. Ingen fisk på isen!

·       Pimpel och Traditionellt Mete 10 dagar innan Tävling är det fiskeförbud på Tävlingsvattnet för de som skall deltaga på Tävlingen.

·       Internationellt Mete 3 dagar innan Tävling är det fiskeförbud på Tävlingsvattnet för de som skall deltaga på Tävlingen.

·       Minst 5 m mellan tävlande i pimpel (förbundsregel)

·       Knatteklass skall finnas med: Startavgift 20:-. Ej kval. Till SM

·       Efter tävling lämnas startkorten till disciplinansvarig som samman ställer resultatlistan.

·       OBS!! ändrat deltagare antal i lag i Pimpel och Trad mete till 3 st.

Resultatlistan läggs ut på distriktetshemsida www.sporfiskarnajonkoping.se och skickas till klubbar och de privatpersoner som anmält intresse av att få den i sin mailbox.

 

 

                                   VÄL MÖTT PÅ TÄVLINGARNA!

                                                    TÄVLINGSKOMMITTÉN