TÄVLINGSPROGRAM
Tävlingsprogram 2018


 Tävlingsprogram 2019

Datum          Typ av Tävling                                       Arrangör                           Plats

6/1

DM 1 Pimpel

Tenhult SFK

 

Eckern

20/1

DM 2 Pimpel

Aneby SFK

 

Hästsjön

26/1

Kommunmästerskapsdag

 

 

 

27/1

 

DM 3 Pimpel

Habo Sfk

Ej Klart

10/2

Reservdag DM Pimpel

 

 

16/2

Smålandsmästgerskap Pimpel

Kalmar

 

17/2

Reservdag DM Pimpel

 

 

24/2

Tallin Fiske

Tenhult SFK

Rogbergasjön

Välgörenhetstävling

6/3

Årsmöte Sportfiskarnas Jönköpings distrikt

Jönköping SFK:s Klubblokal 19.00

 

9/3

DM Mormyska

Björn ,Göran, Tomas

Info kommer

16-17/3 – 3

SM Pimpel

Luleå

 

28/4

DM 1 Internationellt Mete

 

FK Fenan

 

12/5

DM 2 Internationellt Mete

 

Forserum SFK

 

18/5

DM 1 Gädda

 

Info kommer

30/5

Kommunmästerskapsdag

Traditionellt Mete

 

 

19/5

 

DM Serie 1 Traditionellt Mee

Kommitté

 

Ryningsholm

26/5

DM Serie 2 Traditionellt Mete

FK Fenan

Norra Vallsjön

Startplats Norra Vallsjön badplats.skyltat från väg 26 mot Vadshult.

 

2/6

DM Serie 3 Traditionellt Mete

Kommitté

Ej Klart

 

15-/6

Göshajk för distriktets ungdomar

Distriktets ungdomskommitté´

Ryssbysjön

10/8

DM 2 Gädda

 

Info kommer

xx/8

Smålandsborren

 

Info kommer

18//8

DM 3 Internationellt Mete

 

Höglandsfiskarna

Munksjön

1/9

DM 4 Internationellt Mete

Eksjö FK

 

Kvarnarpssjön

7/9

DM 3 Gädda

 

Info kommer

15/9

DM Internationelllt Mete Reservdag

 

 

22/9

DM Aborrefiske

Per Johansson

Björn Carlström

Ej Klart

29/9

Lag DM Internationellt Mete

Forserum SFK

 

2/10

Tävlingsmöte 2018

Jönköping SFK:s klubblokal 19.00

 

Startavgifter

STARTAVGIFTER 2019

 

KLASS

PIMPEL

METE

INT.METE

INT.METE LAG

ABB.

GÄDDA

LAG

HERR SENIOR

100:-

100:-

150:-

600:-

100:-

200:-

100:-

Y HERR VETERAN

100:-

100:-

 

 

100:-

200:-

100:-

Ä HERR VETERAN

100:-

100:-

 

 

100:-

200:-

100:-

DAM SENIOR

100:-

100:-

 

 

100:-

200:-

100:-

Y DAM VETERAN

100:-

100:-

 

 

100:-

200:-

100:-

Ä DAM VETERAN

100:-

100:-

 

 

100:-

200:-

100:-

Ä HERR JUNIOR

50:-

50:-

50:-

100:-

50:-

200:-

100:-

Y HERR JUNIOR

50:-

50:-

50:-

100:-

50:-

200:-

100:-

Ä DAM JUNIOR

50:-

50:-

 

 

50:-

200:-

100:-

Y DAM JUNIOR

50:-

50:-

 

 

50:-

200:-

100:-

KNATTE

20:-

20:-

 

 

 

 

100:-

 
Sanktioneringsavgifter 2019

 

                                                    Till Förbund              Till Distrikt

1:a  DM:                                      10:-                             0:-

Övriga DM:                                  5:-                             0:-            

Kommunmästerskap:                   5:-                             0:-

Smålandsmästerskap:                  5:-                             0:-

 

Förbundet:    Sportfiskarna                     Plusgiro: 45 07 14 –1 Bankgiro: 166 – 1222

 

                                                                                      

 

 

Sanktionering och arrangörs info

TÄVLINGSARRANGÖR 2017

 

Som arrangör bör Ni studera gällande Regler i ”Tävlingsarrangör” och Sportfiskarnas Tävlingsregler.

 

REGLER OCH FÖRTYDLIGANDEN FÖR JKPG:S DISTR.

 

·       Pulka eller kärra får användas

·       Telefon får användas under tävling

·       Startkort SKALL lämnas in av ALLA deltagare

·       MedlemsNR skall fyllas i på startkortet

·       Medlemskort skall visas när man löser startavgift

·       Startplatsen skall vara bemannad under hela tävlingen med telefon och förbandslåda

·       All fångad fisk skall avlivas och tas med in från isen, alternativt återutsättas levande i hålet. Ingen fisk på isen!

·       Pimpel och Traditionellt Mete 10 dagar innan Tävling är det fiskeförbud på Tävlingsvattnet för de som skall deltaga på Tävlingen.

·       Internationellt Mete 3 dagar innan Tävling är det fiskeförbud på Tävlingsvattnet för de som skall deltaga på Tävlingen.

·       Minst 5 m mellan tävlande i pimpel (förbundsregel)

·       Knatteklass skall finnas med: Startavgift 20:-. Ej kval. Till SM

·       Efter tävling lämnas startkorten till disciplinansvarig som samman ställer resultatlistan.

·       OBS!! ändrat deltagare antal i lag i Pimpel och Trad mete till 3 st.

Resultatlistan läggs ut på distriktetshemsida www.sporfiskarnajonkoping.se och skickas till klubbar och de privatpersoner som anmält intresse av att få den i sin mailbox.

 

 

                                   VÄL MÖTT PÅ TÄVLINGARNA!

                                                    TÄVLINGSKOMMITTÉN