TRADITIONELLT METE 2017
Vandingspris 2017 Tradmete
Herr 2017 Tradmete Vandringspris räknas 2-3 tävlingar
  DM. Serie 1. Serie 2.
1.Per Karlsson Nissafors Sfk 2330gr 4960gr 11160gr 16120gr
2.Fredrik Malm Forserum Sfk 1384gr 7632gr  6310gr 13942gr
3.Robin Larsson Fk Fenan 5062gr  8072gr 13134gr
4.Robert Pettersson Forserum Sfk  885gr 5598gr  6682gr 12280gr
5.Tommy Johansson Forserum Sfk  618gr 5366gr  5848gr 11214gr
6.Göran Larsson Fk Fenan 2378gr 4060gr  5634gr  9694gr
7.Anders Andersson Tenhult Sfk 1409gr 4568gr  3798gr  8366gr
8.Lars-åke Johansson         Forserum Sfk  859gr 3534gr  3880gr  7415gr
9.Mikael Svensson Nissafors Sfk  993gr 5728gr  6721gr
10. Erik Albrechtsen Forserum Sfk 1411gr 2556gr  4150gr  6706gr
11. Mikael Wiberg Aneby Sfk  457gr 2290gr  3732gr  6022gr
12.Christer Adolfsson Forserum Sfk 1575gr  4306gr  5881gr
13.Alf Johansson Tenhult Sfk  904gr 2400gr  3018gr  5418gr
14.Jan-Olof Johansson Eksjö Fk  560gr 2426gr  2986gr
15.Stig Dolk Eksjö Fk  540gr 2240gr  2780gr
16.Tomas Johansson Höglandsfiskarna 1560gr  1560gr
17.Tomas Stenvall Tenhult Sfk  855gr   855gr
18.Toivo Tabäck Nässjö Sfk  854gr   854gr
19.Alexander Björkman Forserum Sfk  780gr   780gr
20.Jonathan Leander Fritidfiskarna  575gr   575gr
21.Lars H Backman Fk Huskvarna  254gr   254gr
22.Leif Gustavsson Fk Huskvarna  190gr   190gr
23.Willian Alfberg Jönköping Sfk   40gr    40gr
Dam
1.Lilian Johansson Forserum Sfk  386gr 2198gr 1986gr  4184gr
2.Britt Bloom Tenhult Sfk 1488gr 2586gr  4074gr
3.Annika Johansson Tenhult Sfk  707gr 2322gr  3029gr
4.Astrid Persson Aneby Sfk 1132gr 1008gr 1328gr  2460gr
5.Katerine Olsson Forserum Sfk  191gr 1222gr  1413gr
Din rubrik
Tradmete 2017 
Herr Sen
DM. Serie 1. Serie2.
1.Per Karlsson Nissafors Sfk 1. 6. 1. 2. SM
2.Christer Adolfsson  Forserum Sfk 2. 6. 8. SM
3.Fredrik Malm  Forserum Sfk 4. 1. 4. 5. SM
4.Robert Petersson  Forserum Sfk 6. 3. 3. 6.
5.Robin Larsson Fk Fenan 5. 2. 7.
6.Mikael Svensson Nissafors Sfk 5. 2. 7.
7.Tommy Johansson  Forserum Sfk 8. 4. 5. 9.
8.Erik Albrechtsen  Forserum Sfk 3. 7. 7. 10.
9.Mikael Wiberg  Aneby sfk 9. 8. 8. 16.
10. Alexander Björkman Forserum Sfk 7.
Herr Vet
1. Göran Larsson Fk Fenan 1. 2. 1. 2. SM
2.Tomas Johansson Höglandsfiskarna 2. SM
3.Anders Andersson Tenhult Sfk 3. 1. 3. 4. SM
4.Lars-Åke Johansson Forserum Sfk 5. 3. 2. 5.
5.Alf Johansson Tenhult Sfk 4. 4. 4. 8.
6.Tomas Stenvall Tenhult Sfk 6.
Ä Herr Vet
1. Jan-Olof Johansson Eksjö Fk 1. 1. 2. SM
2.Stig Dolk   Eksjö FK 2. 2. 4. SM
3.Lars-H Backman   FK Huskvarna 3.
4.Leif Gustavsson   FK Huskvarna 4.
5.Toivo Tabäck   Nässjö Sfk 1.
Ä Herr Jun
1. Jonathan Leander  Fritidfiskarna 1. SM
Y Herr Jun
1.William Alfberg Jönköping Sfk 1. SM
Dam Sen
1.Katherine Olsson Forserum Sfk 1. 1. 2. SM
Dam Vet
1.Annika Johansson Tenhult Sfk 1. 1. 2. SM
2.Lilian Johansson Forserum Sfk 2. 2. 2. 4. SM
3.Britt Bloom Tenhult Sfk 3. 1. 4. SM
Ädam Vet
1.Astrid Persson Aneby Sfk 1. 1. 1. 2. SM
Din rubrik
Serie 2      Sandsjön -Fängen
2004-06-17
Herr sen
1. Per Karlsson Nissafors Sfk 11160gr
2. Robin Larsson Fk Fenan  8072gr
3. Robert Petersson Forserum Sfk  6682gr
4. Fredrik Malm Forserum Sfk  6310gr
5. Tommy Johansson Forserum Sfk  5848gr
6. Christer Adolfsson Forserum Sfk  4306gr
7. Erik Albrechtsen Forserum Sfk  4150gr
8. Mikael Wiberg Aneby sfk  3732gr
Herr Vet
1. Göran Larsson Fk Fenan  5634gr
2. Lars-Åke Johansson Forserum Sfk  3880gr
3. Anders Andersson Tenhult Sfk  3798gr
4. Alf Johansson Tenhult Sfk  3018gr
Ä.Herr Vet
1. Toivo Tabäck Nässjö Sfk   854gr
Dam Vet
1. Britt Bloom Tenhult Sfk  2586gr
2. Lilian Johansson Forserum Sfk  1986gr
Ä.Dam Vet
1. Astrid Persson Aneby Sfk  1328gr
Din rubrik

Hubbestad o Rollstorpa sjön    28.5.17
Herr Senior
1. Fredrik Malm Forserum sfk 7632gr
2. Mikael Svensson Nissafors sfk 5728gr
3. Robert Petersson Forserum sfk 5598gr
4. Tommy Johansson Forserum sfk 5366gr
5. Robin Larsson FK Fenan 5062gr
6. Per Karlsson Nissafors sfk 4960gr
7. Erik Albrechtsen Forserum sfk 2556gr
8. Mikael Wiberg Aneby sfk 2290gr
Herr Veteran
1. Anders Andersson Tenhult sfk 4568gr
2. Göran Larsson FK Fenan 4060gr
3. Lars-Åke Johansson Forserum sfk 3534gr
4. Alf Johansson Tenhult sfk 2400gr
Äldre Herrveteran
1. Jan-Olof Johansson Eksjö fk 2426gr
2. Stig Dolk Eksjö fk 2240gr
Dam Senior
1. Katherine Olsson Forsereum sfk 1222gr
Dam Veteran
1. Annika Johansson Tenhult sfk 2322gr
2. Lilian Johansson Forserum sfk 2198gr
3. Britt  Bloom Tenhult sfk 1488gr
Äldre Damveteran
1. Astrid Persson Aneby sfk 1008gr
Trad mete 2017
DM 1
2017-05-14
Svansjön
HERRSENIOR FÖRENING VIKT
1. Per Karlsson Nissafors sfk 2330gr
2. Christer Adolfsson Forserum sfk 1575gr
3. Erik Albrechtsen Forserum sfk 1411gr
4. Fredrik Malm Forserum sfk 1384gr
5. Mikael Svensson Nissafors sfk   993gr
6. Robert Pettersson Forserum sfk   885gr
7. Alexander Björkman Forserum sfk   780gr
8. Tommy Johansson Forserum sfk   618gr
9. Mikael Wiberg Aneby sfk   457gr
HERRVETERAN
1. Göran Larsson FK Fenan 2378gr
2. Tomas Johansson Höglandsfiskarna 1560gr
3. Anders Andersson Tenhults sfk 1409gr
4.  Alf Johansson Tenhults sfk   904gr
5. Lars-Åke Johansson Forserum sfk   859gr
6. Tomas Stenvall Tenhults sfk   855gr
ÄLDRE HERRVETERAN
1. Jan-Olof Johansson Eksjö fk   560gr
2. Stig Dolk Eksjö fk   540gr
3. Lars-H . Backman FK Huskvarna   254gr
4. Leif Gustavsson FK Huskvarna   190gr
ÄLDRE HERRJUNIOR
1. Jonathan Leander Fritidsfiskarna   575gr
YNGRE HERRJUNIOR
1. William Alftberg Jönköping sfk    40gr
DAM SENIOR
1. Katherine Olsson Forserum sfk   191gr
DAM VETERAN
1.  Annika Johansson Tenhult sfk   707gr
2. Lilian Johansson Forserum sfk   386gr
ÄLDRE DAMVETERAN
1. Astrid Persson Aneby sfk 1132gr
LAG HERR SEN
1. Forserum sfk lag 1       3818gr         
2. Nissafors sfk        3323gr
3. Forserum sfk lag 2 2283gr
LAG DAM SEN
1.  Aneby sfk        1323gr
LAG HERRVET
1. Tenhults sfk 3168gr
LAG DAMVET
1. Tenhults sfk 1093gr
LAG ÄHERRVET
1. FK Huskvarna   444gr
Tradmete 2016
Dm Tradmete Anebysjön
2016-05-15
Aneby SFK
HERRSENIOR FÖRENING VIKT
1. Jonas Back Forserum sfk 9743gr    sm
2. Lars Lind  Höglandsfiskarna 6481gr    sm
3. Tommy Johansson  Forserum sfk 3092gr    sm
4. Lars-Åke Andersson Nässjö sfk 2214gr
5. Christer Adolfsson Forserum sfk 1982gr
6. Fredrik Malm Forserum sfk 1885gr
7. Robert Petersson Forserum sfk 1350gr
8. Christer Pantzar Höglandsfiskarna 1328gr
9. Mattias Larsson Aneby sfk   979gr
10. Fredrik Lenning Aneby sfk   845gr
11. Mikael Svensson Nissafors sfk   780gr
12. Per Karlsson Nissafors sfk   604gr
13. Mikael Wiberg Aneby sfk   587gr
14. Göran Larsson Fk Fenan   582gr
15. Erik Albrechtsen Aneby sfk   528gr
16. Alexander Björkman Forserum sfk   348gr
17. Kristoffer Åkersson Aneby sfk   234gr
18. Jari Oksanen Njudungsfiskarna     92gr
19. Nadu Preducic Njudungsfiskarna       0gr
Herr Vet
1. Anders Olsson Höglandsfiskarna 3173gr  sm
2. Lars-Åke Johansson Forserum sfk 2921gr  sm
3. Neo Olsson Höglandsfiskarna 1713gr  sm
4. Tomas Stenvall Tenhult sfk   779gr
5. Alf Johansson Tenhult sfk   701gr
6. Tomas Johansson Höglandsfiskarna   307gr
Ä Herr Vet
1. Stig Dolk Eksjö fk 1950gr sm
2. Leif Gustavsson Huskvarna fk 1133gr sm
3. Lars-H. Backman Huskvarna fk   606gr sm
4. Ove Edman Höglandsfiskarna   499gr
5. Jan-Olof Johansson Eksjö fk   428gr
6. Vesa Partti Nässjö sfk   280gr
7. Toivo Tabäck Nässjö sfk   114gr
8. Leif Petersson Nässjö sfk     35gr
Dam Sen
1. Katherine Olsson Aneby sfk   740gr sm
Dam Vet
1. Sol-Britt Sparr Aneby sfk   447gr sm
2. Britt Bloom Tenhult sfk   121gr sm
3. Lilian Johansson Forserum sfk     25gr sm
Ä Dam Vet
1. Astrid Persson Aneby sfk   188gr sm
2. Barbro Edman Höglandsfiskarna   103gr sm
3. Karin Olofsson Eksjö fk     37gr sm
Lag Herr sen
1. Forserum sfk Lag 1 15077gr sm
2. Höglandsfiskarna   7912gr
3. Forserum sfk Lag 2   6772gr
4. Aneby sfk   2645gr
5. Nissafors sfk   1966gr
Lag Herr Vet
1. Höglandsfiskarna  5681gr sm
2. Tenhult sfk  1480gr
Lag Ä Herr Vet
1. Nässjö sfk   429gr sm
Lag Dam Sen
1. Aneby sfk  1375gr
Lag Dam Vet
1. Tenhult sfk   183gr